Artykuły dla tagów: pustynia błędowska

Pustynia Błędowska

Pustynia Błędowska - Polska, fot. K. Meger

Powstanie tego ciekawego i niesamowitego miejsca wiąże się bezpośrednio z działalnością człowieka, a w szczególności z rozwojem przemysłu w XVIII i XIX w. głównie hutnictwa oraz górnictwa. Wzrost zapotrzebowania na wodę, wycinka lasów, spowodowały znaczne obniżenie się poziomu wód gruntowych, a w efekcie zahamowanie rozwoju roślinności i powstanie licznych obszarów piaszczystych przypominających pustynie. Obecnie obszar