Daily Archives: 09 2011

Zlatibor – serbskie Zakopane

Serbia - Zlatibor i okolice, fot. M. Zapora

Zlatibor to centrum turystyczne, powstałe głownie z myślą o sportach zimowych. Nazwa Zlatibor utożsamiana jest często z miejscowością Kraljeve Vode – próżno jednak szukać drogowskazu na tą miejscowość, choć w zasadzie miasteczko turystyczne to właśnie Kraljeve Vode, a Zlatibor jest określeniem regionu turystycznego. Baza turystyczna jest stosunkowo nowa i może dlatego miasteczko nie ma własnego